Úvod Energetické základy budov

Energetické základy budov

Systém akumulace energie ze základů budov

Využití základů budov pro akumulaci energie je investičně i provozně nejvíce úspornou variantou odběru zemního tepla/chladu. Tím, že se využijí stavebně plánované konstrukce, odpadají vícepráce s budováním klasických hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla nebo zemních plošných kolektorů. Systém pracuje s akumulací energie do základových betonových prvků konstrukce budovy a právě akumulace přináší zvýšení využitelného energetického potenciálu. Energetické základy dále dělíme dle typu využití konstrukce na energetické piloty, energetické milánské stěny, energetické základové desky a kombinace výše uvedených. 


1 položka

Potrubí pro energetické základy

  • od 81,00 Kč Cena bez DPH
  • od 98,01 Kč Cena s DPH
  • od 8 100,00 KčCena za balení bez DPH

Skladem

Potrubí GEROtherm PE-GT-X je pro svou vysokou teplotní odolnost a kyslíkovou bariéru ideálním materiálem…Prestiž jednotlivých budov ve smyslu udržitelné výstavby podporují i stále komplexnější certifikační nástroje, které se zejména v zahraničí stávají regionálně uznávaným měřítkem kvality budov. Mezi tyto nástroje patří například programy LEED (USA), BREEM (Velká Británie), GBTool (Kanada), ale i v Česku se prosazující nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ. Systém akumulace energie do stavebních konstrukcí a jeho blízkého okolí, tzv. energetické základy budov, při svém provozu značně snižuje spotřebu primárních energií a s tím související emise CO . Tím viditelně přispívá k výborným výsledkům při certifikačním hodnocení budov.

Dimenzování a návrh

Společnost GEROtop spol. s r. o. se může pochlubit řadou funkčních referenčních staveb. Víme, že ve fázi přípravy ani při realizaci není prostor pro improvizace. Proto Vám přinášíme soubor služeb zajišťující přípravné fáze a ekonomické prezentace pro investory až po detailní prováděcí projektové dokumentace s možným stavebním dozorem. 

Popis
Studie proveditelnosti 
Investiční rozvaha investice / provozní náklady
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR
Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP
Projektová dokumentace pro stavební povolení DPS