Úvod Energie z vrtů GEROtherm®

Získávání Energie z vrtů GEROtherm®

Tepelná čerpadla pracují na principu předávání rozdílu teplot mezi dvěma prostředími. Zjednodušeně lze tepelné čerpadlo přirovnat ke kompresoru v chladničce. Získané teplo čerpadlo předává do podlahového topení v místnosti nebo do ohřívané vody.

Hlubinný geotermální vrt z lidského měřítka můžeme označit za prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. My se zabýváme nízkopotencionálním geotermálním teplem.

Naše společnost nabízí kromě dodávek v oblasti vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla také profesionální podporu projektantům - PROJEKČNÍ SLUŽBY

Přečtěte si více o: