Úvod Předizolované potrubí

Předizolované potrubí pro tepelná čerpadla

Systémové propojení pro tepelná čerpadla vzduch-voda

V této kategorii naleznete nabídku systémových komponentů pro tepelná čerpadla vzduch – voda. Poměrně stěžejní částí těchto topných systémů je předizolované potrubí

Předizolované potrubí je ideální prostředek, jak efektivně dopravit teplo z tepelného čerpadla do vytápěného objektu. Předizolované potrubí vede teplo na delší vzdálenosti a z toho důvodu je kladen velký důraz na jeho izolační vlastnosti, aby byly tepelné ztráty co nejnižší.