Úvod Energie ze základů budov

Výběr produktů pro získávání Energie ze základů budov:

Využití základů budov pro akumulaci energie je investičně i provozně nejvíce úspornou variantou odběru zemního tepla/chladu. Tím, že se využijí stavebně plánované konstrukce, odpadají více práce s budováním klasických hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla, nebo zemních plošných kolektorů. Systém pracuje s akumulací energie do základových betonových prvků konstrukce budovy a právě akumulace přináší zvýšení využitelného energetického potenciálu.

Nechte si vypracovat posudek, zda váš projekt může využívat energii ze základů!