Úvod Rozdělovače a sběrače

Rozdělovače a sběrače pro primární okruhy tepelných čerpadel

Rozdělovače a sběrače (R/S) slouží ke sdružení jednotlivých větví primárních okruhů tepelných čerpadel systému země-voda. R/S umísťujeme vně, ale i uvnitř objektu. Po sdružení jednotlivých okruhů vychází z R/S páteřní vedení k tepelnému čerpadlu. R/S obsahují potřebné komponenty pro sběr jednotlivých okruhů u primárního okruhu.

Rozdělovače a jejich role

Rozdělovače a sběrače slouží ke sdružení zemních plošných kolektorů (ZPK), geotermálních vrtů (GVS), geotermálních energetických košů (GEK), energetických pilot (EP) a u ostatních aplikací s tepelným čerpadlem země-voda.

Dřívější praxí bylo běžné, že u zemních plošných kolektorů, které mají stejně dlouhé jednotlivé smyčky, není potřeba instalovat vyvažovací armatury. Na základě získaných zkušeností již dnes víme, že je třeba instalovat vyvažovací armatury i na zemní plošné kolektory. Žádná smyčka není nikdy „stejně“ dlouhá ve smyslu velikosti tlakových ztrát. Tlaková ztráta závisí nejen na délce daného potrubí (tlaková ztráta třením), ale také na tlakové ztrátě vřazenými odpory – různá zakřivení a ohyby jednotlivých smyček při ukládání.