Úvod Příslušenství pro tepelná čerpadla

Příslušenství k tepelným čerpadlům = polovina úspěchu

Situace na trhu tepelných čerpadel v ČR


Trh s tepelnými čerpadly je v české republice na poměrně vysoké úrovni. Už dávno neplatí, že tepelná čerpadla jsou technologií jen pro nadšence a zámožné. Ten, kdo si pro své budoucí vytápění, ať už rodinného domku nebo firmy, zvolil právě technologii tepelného čerpadla, má v současné době určitě z čeho vybírat. Navíc je možnost využít některý z aktuálních dotačních programů. Na trhu je řada kvalitních tuzemských výrobců, kteří si co do kvality a výkonů svých produktů nezadají ani se značkovými čerpadly dováženými ze zahraničí. I malý český trh se může pochlubit četným zastoupením přímých dovozců, nebo výrobců tepelných čerpadel.


Vystrojení primárních okruhů tepelných čerpadel 

Kvalitní vystrojení primárních okruhů tepelných čerpadel je bez nadsázky klíčem k úspěchu. Záleží na samotném zákazníkovi, popřípadě projektantovi, jaké tepelné čerpadlo si vybere a kolik je ochoten do samotného vytápění investovat. Tím ale starost většiny cílových zákazníků končí, protože si vybrali to nejlepší čerpadlo, co v současnosti trh nabízí a o všechno další se postarají k tomu určené odborné firmy.


Chyba! Další otázka ze strany zákazníka by měla směřovat i na příslušenství, které se k systému tepelného čerpadla úzce váže a neméně odráží efektivitu celého topného systému. Vystrojení primárního okruhu tepelného čerpadla je totiž neméně důležitou záležitostí jako teplené čerpadlo samotné.


Právě geotermální vertikální sondazemní plošný kolektor je příslušenství, které tepelnému čerpadlu dodává „teplo“ potřebné, aby ve vašem domě bylo v zimě příjemně vyhřáto, a naopak v parném létě díky zpětnému chodu zase příjemně chladno.


Proč je důležitá kvalita příslušenství pro tepelná čerpadla?


Je známé, že až 75 % vadných instalací tepelných čerpadel země-voda je zaviněno použitím nevhodných komponentů pro primární okruh a nikoli závadou tepelného čerpadla samotného. Tak například v případě vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla je zpětná oprava takřka nemožná, proto je kvalita použitého příslušenství dosti zásadní!


Elegantní stavebnicové systémy GEROtherm, které nabízíme, jsou kompatibilní se všemi na trhu dostupnými druhy tepelných čerpadel a mohou se pyšnit četnými zahraničními i tuzemskými certifikacemi. Jednotlivé části na sebe plynule navazují a dohromady s kvalitním čerpadlem tvoří bezvadně a efektivně fungující systémový celek.


Součástí celku je tedy kromě tepelného čerpadla např. geotermální vertikální sonda, potrubí pro zemní plošné kolektory, rozdělovače / sběrače, sběrné jímky, prostupy zdmi, elektrotvarovky a další důležité příslušenství, které nejdete na našem e-shopu tematicky rozdělené podle jednotlivých aplikací.


Požadujte po realizační firmě kvalitní příslušenství k tepelnému čerpadlu! Požadujte maximální výkon a dlouhou životnost celého systému!