Úvod Injektování vrtů

Injektování vrtů tepelných čerpadel

Aby přenos tepelné energie mezi sondou a okolní zeminou byl co možná nejvíce efektivní, je potřeba nahradit odvrtaný materiál, pokud možno, materiálem se stejnými fyzikálními vlastnostmi, především tepelnou vodivostí. Stvol vrtu se tlakově injektuje od spodní části vzhůru. Pro vyplnění vrtu se používají různé typy materiálů, které ovlivňují výsledný výkon a chování vrtu při zatížení.

Rozhodnutí, zda se musí injektovat vrt, určí hydrogeolog. Vrtné společnosti sdružené ve vrtné sekci pod AVTČ se zavazují injektovat každý vrt.