Energetický koš GEROtherm®

Aplikace, kde není prostor pro klasický zemní plošný kolektor a není možné z jakéhokoliv důvodu provádět hlubinné vrty, se jeví jako velmi ekonomicky zajímavá varianta využití Geotermálních Energetických Košů - zkráceně GEK. Odběr se realizuje ve vrchních geologických vrstvách, kde stále ještě dochází k regeneraci slunečním zářením a sáknutím povrchové vody.


1 položka

Geotermální energetický koš 1.5

  • 16 930,00 Kč Cena bez DPH
  • 20 485,30 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost Na dotaz

Využití Geotermálních Energetických Košů (zkráceně GEK) je ekonomicky zajímavá varianta pro případy,…Velmi dobrá účinnost je v oblastech s výskytem vyšší hladiny spodní vody, která zasahuje k horizontu uložení GEK. Kónický tvar GEK umožňuje pro realizaci využít běžně dostupnou technologii bagru, který bude mít dostatečně dlouhé rameno. Hloubené výkopy lze realizovat i v hůře soudržném podloží. 

Naše technické oddělení Vám vypracuje přesný návrh pro Vaši aplikaci. Počet košů, jejich vzájemné osové vzdálenosti a systém svedení jsou podmínky, které zásadně ovlivňují výsledné fungování. Materiálem použitým na výrobu GEK je potrubí typu FAST se zelenou signální vrstvou, která bezpečně detekuje nadměrné poškození potrubí během transportu a následné instalace. Včas je možné část koše opravit před definitivním zabudováním. Zpětné odstranění zeminy a oprava již zabudovaného koše je velmi náročná. Na přání je možné dodat GEKhot s odolností až +90 °C pro aktivní chlazení nebo moření přebytečného tepla ve výrobním procesu v průmyslu.