Geotermální sonda do vrtu GEROtherm®

Geotermální sondy pro tepelná čerpadla

Systém sond na využití zemního tepla GEROtherm® k využití povrchové geotermální energie pro vytápění a chlazení budov


Povrchová geotermie, také označována jako nehlubinná, zahrnuje všechna zařízení geotermie v hlubinném rozsahu do 400 m, přičemž sondy na využití zemního tepla dodáváme v rozsahu do 500 m. Systém sond na využití zemního tepla GEROtherm® od společnosti HakaGerodur AG slouží k využití povrchové geotermie (zemního tepla, případně zemního chladu). Ze specifických polyethylenů se realizují také plošné kolektory a energetické piloty.