Sběrná jímka F

Sběrné jímky slouží ke sdružení jednotlivých větví primárních okruhů tepelných čerpadel. Jímky zpravidla umisťujeme vně objektu. Po sdružení jednotlivých okruhů ve sběrné jímce z jímky vychází páteřní vedení k tepelnému čerpadlu. Ve sběrných jímkách jsou instalovány potřebné komponenty pro sloučení, hydraulické vyvážení, plnění a odvzdušnění jednotlivých okruhů.

Jímky slouží ke sdružení zemních plošných kolektorů (ZPK), geotermálních vrtů (GVS), geotermálních energetických košů (GEK), energetických pilot (EP) a pro ostatní aplikace s tepelným čerpadlem země-voda.

Dřívější praxí bylo běžné, že u zemních plošných kolektorů, které mají stejně dlouhé jednotlivé smyčky, není potřeba instalovat vyvažovací armatury. Na základě získaných zkušeností již dnes víme, že je třeba instalovat vyvažovací armatury i na zemní plošné kolektory. Žádná smyčka není nikdy „stejně“ dlouhá ve smyslu velikosti tlakových ztrát. Tlaková ztráta závisí nejen na délce daného potrubí (tlaková ztráta třením), ale také na tlakové ztrátě vřazenými odpory – různá zakřivení a ohyby jednotlivých smyček při ukládání.