Úvod Nové geotermální sondy

Nově optimalizované vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla

GEROtherm® spojuje bezpečnost a efektivtu při získávání geotermálního tepla a chladu

Nový design systému GEROtherm® - více než 40 let vývoje systému vystrojení vrtů pro tepelná čerpala.
Nový patentovaný design přináší vyšší bezpečnost, flexibilitu a rychlejší montáž na stavbě.


Stupňovité uspořádání vratných U-kolen při montáži závaží umožňuje zachovat co možná nejmenší stavební průměr výstroje vrtu.

Díky malému průměru paty sondy a systémového závaží GEROtherm® je možné realizovat vrt pro tepelné čerpadlo cenově úsporným vrtaným průměrem.

Praktické upevnění závaží garantuje časovou úsporu při montáži bez použití nářadí a bezpečné a rychlé zabudování sondy do vrtu.

Pata sondy, vratné U-koleno má NOVĚ zvýšenou tlakovou odolnost na 22 barů.


Časově nenáročná montáž závaží GEROtherm® bez použití nářadí


Varianty montáže závaží GEROtherm®

Hlavní závaží je dodáváno s předinstalovaným pojistným kolíkem. U přídavných závaží je pružinová závlačka připevněna pomocí kabelové spony přímo k závaží v místě otvoru pro závlačku.

Maximální zatížení vratného U-kolene u dvojité - duplexní sondy je při použití systémového závaží GEROtherm® 2019 až 560 kg. Maximální zatížení vratného U-kolene u jednoduché sondy je při použití přídavného závaží GEROtherm® 2019 až 280 kg.

Závaží GEROtherm® design 2019 je kompatibilní s:

  • GVS GEROtherm d32 mm (PN16) PE100-RC + PE100-RT
  • GVS GEROtherm d40 mm (PN16, PN20) PE100-RC + PE100-RT
  • GVS GEROtherm REX d32 mm (PN16)
  • GVS GEROtherm REX d40 mm (PN16, PN20)
  • GVS GEROtherm VARIO d32 mm (PN10-16)
  • GVS GEROtherm VARIO d40 mm (PN16-20)
  • GVS GEROtherm FLUX d43 mm (PN14-32) (k dispozici od konce roku 2019)(Geotermální sondy FLUX mohou být kombinovány až do přechodu na novou patu sondy s UNI-FIX [art. č.: 06.7865] připevněny přímo na doplňkové závaží [art. č.: 06.8020].)

Osvědčené přípravky GEROtherm® PUSHFIX jsou k dispozici pro veškeré geotermální vertikální sondy (GVS) d 32 mm a d 40 mm stejně tak i pro sondy provední VARIO, FLUX a REX. Přípravek PUSH-FIX se osvědčil především u vrtání s výplachem.


Uvedená maximální tažná síla na závaží a oka vratného U-kolena je testována pomocí měřicího zařízení tažné síly HakaGerodur při 20°C. Musí být zohledněny dynamické tažné síly na stavbě. Pokyny pro zabudování: viz technická příručka.

Navštívit kategorii GEOTERMÁLNÍ SONDY