Úvod Předizolované potrubí

Předizolované potrubí = efektivní doprava energie

Funkce předizolovaného potrubí


Předizolované potrubí je dokonalý prostředek pro dopravu vody, tepla nebo chladu na větší vzdálenosti. Díky předizolovanému potrubí zamezíme zbytečným tepelným ztrátám. Vzdálenosti, přes které předizolované potrubí efektivně nese teplo nebo chlad se pohybují od několik desítek až po několik stovek metrů ba i kilometrů.


Ve většině článků, které se věnují vytápěním objektů, je hlavní pozornost směřována na samotný zdroj tepla. Ovšem měně pozornosti se už věnuje efektivitě a samotným tepelným ztrátám v rámci tepelného okruhu. Jednou z komponent, která hraje nezanedbatelnou roli je předizolované potrubí. Možností pro jeho využití je mnoho. Předizolované potrubí se používá např. pro dálkové rozvody tepla a chladu, rozvody pitné vody, rozvody k bioplynovým stanicím, rozvody pro chladicí zařízení v průmyslu, anebo třeba rozvody k bazénům.


Předizolované potrubí pro tepelná čerpadla vzduch-voda

Jednou z oblastí, kde má předizolované potrubí svou nezastupitelnou funkci, je doprava tepla od tepelného čerpadla do objektu. Námi nabízené potrubí má dokonalé izolační vlastnosti (ʎ 0,0216 W/mK) a dopravuje energii téměř bez ztrát, a to i na delší vzdálenosti, což je výhodné obzvláště u tepelných čerpadel vzduch-voda. která kolem sebe mnohdy šíří hluk a vibrace. Navíc jsme vám schopni vyrobit předizolované potrubí na míru.

Objednejte si u nás výrobu tvarově a délkově upraveného dílu předizolovaného potrubí, který bude doizolován a ukončen závity. Na potrubí je možné vytvářet oblouky bez nutnosti řešení kolen. Rádius ohybu: UNO Ø 32 - 0,5 m a UNO Ø 40 - 0,6 m. Maximální dopravovaná teplota +95 C° při tlakové odolnosti 6 barů.


Podívejte se na naší kompletní nabídku předizolovaných potrubí.